YAWAN SALLAR MACE MAI HAILA BAYAN TA SAMU TSARKI DA SHARI'A TA SANI   

YAWAN SALLAR MACE MAI HAILA BAYAN TA SAMU TSARKI DA SHARI'A TA SANI   
               

 

 Wannan shi ne tsarin da mace za tayi sallah bayan ta samu tsarki.  

        
   1:- Idan mace ta samu tsarki kafin bullowar Alfijir. Za ta sallaci magariba da isha'i sannan ta yi Sallar asuba. 
 
 2:- Idan ta samu tsarki bayan bullowar Alfijir kafin fitowar rana. Zata sallaci asuba ne kawai.   
 
              3:- Idan ta samu tsarki bayan bullowar rana to ba zata sallaci asuba ba sai dai ta
 
 fuskanci azahar.     
4:- Idan ta samu tsarki bayan Sallar azahar kafin sallar la'asar zata sallaci azahar ne kawai.   
 
  5:- Idan ta samu tsarki bayan la'asar to zata sallaci azahar da la'asar.  
 
         6:- Idan ta samu tsarki bayan magariba kafin isha'i zata sallaci magarba kawai.    
 
     7:- Idan ta samu tsarki bayan isha'i zata sallaci magarba da isha'i.            
 
  A sanar da mata wannan a kuma yada sakon saboda muhimmancinsa. Allah ne mafi sani.
 
Allah yasa mudace yataimake mu duniya da lahira