Tag: Bafarawa ya yi wa shugaban kasa wankin babban mayafi